I borgerens hjem

 

Døgnpleje med praktisk bistand, personlig pleje og hjemmesygepleje

 

I kommunale institutioner

 

Midlertidige ophold

  • 23 korttidspladser
  • Hvoraf 1 er korttidsplads for demente

 

Daghjemspladser for demente

  • 6 pladser i dagtimerne på hverdage

 

Akutpladser