Funktion  Kontaktoplysninger
Visitation Link til e-dok
Hjemmesygepleje Link til e-dok
Kommunalt akutteam

Link til e-dok

Hjælpemidler Link til e-dok
Genoptræningsplaner

Link til e-dok

Opfølgende hjemmebesøg Via Visitation (se ovenfor)

Hjerneskaderådgivningen - voksne

Hjerneskadekoordinator - voksne

Kontakt: Link til Sundhed.dk

Kontakt: Link til Sundhed.dk

Kontaktperson
Hjerneskade - barn
Kontakt: Link til Sundhed.dk
Kontaktperson
Kræft
Kontakt: Link til Sundhed.dk
Kontaktperson
KOL
Kontakt: Link til Sundhed.dk
Kontaktperson
Diabetes
Kontakt: Link til Sundhed.dk
Kontaktperson
Hjerterehabilitering
Kontakt: Link til Sundhed.dk
Kontaktperson
Demens
Kontakt: Link til Sundhed.dk

Kontaktperson
Kronisk sygdom - barn
Kontakt: Link til Sundhed.dk
Kontaktperson
Risikomanager/
Utilsigtede hændelser

Janett Bech Valeur

9628 4457

2018 4318

psgja@herning.dk 

Sundhedsplejen

Kontakt: Link til Sundhed.dk

Sundhedstilbud Tilbud: Link til Sundhed.dk
Jobcenter

9628 5000

Link til Jobcenter

Hovednummer 9628 2828
Mandag: 8.00 - 16.00
Tirsdag - onsdag: 8.00 - 15.00
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 12.00

 

Rettelser sendes til Charlotte Jensen, chajes@rm.dk