Funktion  Kontaktoplysninger
Visitation Link til e-dok
Hjemmesygepleje

Link til e-dok

Vagt udenfor visitationens åbninstid Link til e-dok
Kommunalt akutteam

Link til e-dok

Tilbud til færdigbehandlede borgere

Link til side med tilbud

Hjælpemidler Link til e-dok
Genoptræningsplaner

Center for Sundhed, Stationsvej 35, 1
7500 Holstebro

rehabilitering@holstebro.dk

9611 4800

Lokationsnr.:

5790001391805

Opfølgende hjemmebesøg 96114124
Kontaktperson
Hjerneskade - voksen

9611 7589

8.30 - 10.00

Kontaktperson
Hjerneskade - barn
Janni Dahl Hermann
9611 4902

Annette Lumby Rasmussen
9611 4809
Kontaktperson
Kræft
Dorthe Meldgård Madsen
9611 4860
Kontaktperson
Pallliation

9611 4170

8.00 - 9.30

Kontaktperson
KOL
Inga Bøge
9611 4859
Kontaktperson
Diabetes
Jette Arnoldsen
9611 4862
Kontaktperson
Hjerterehabilitering
Inga Bøge
9611 4859
Kontaktperson
Demens

Kirsten Gad

9611 4131

Kontaktperson
Sårsygepleje
Sygeplejeklinikken
Sønderlandsgade 12
7500 Holstebro
9611 4865
Kontaktperson
Diætist
Jette Arnoldsen
9611 4862
Kontaktperson
Risikomanager/
Utilsigtede hændelser
Pia Hingebjerg
9611 4108

Sundhedsplejen Pernille Almdal
2466 2317
Sundhedsplejepostkasse
Sundhedstilbud Tilbud: Link til Sundhed.dk
Jobcenter

9611 3800

Link til Jobcenter

Hovednummer 9611 7500
Mandag - onsdag:
10.00 - 15.00
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 14.00

 

Rettelser sendes til Charlotte Jensen, chajes@rm.dk