Funktion  Kontaktoplysninger
Visitation Link til e-dok
Hjemmesygepleje Link til e-dok
Vagt - udenfor visitationens
åbningstid
Link til e-dok
Kommunalt akuttilbud Link til e-dok
Tilbud til færdigbehandlede borgere Link til side med tilbud
Hjælpemidler Link til e-dok
Genoptræningsplaner

Link til e-dok

Kontaktperson
Hjerneskade - voksne og børn

Anette Mouritsen

9960 3105

Kontaktperson
Risikomanager/Utilsigtede hændelser
Synnøve Sønderholm
9960 3152
Alle hverdage undtagen fredag
Sundhedsplejen Kontakt: Link til sundhed.dk
9960 5490
Familievejleder

Marianne Jørgensen

3067 0437

Sundhedscenter Kontakt: Link til sundhed.dk
9960 3108
Alle hverdage

Lokationsnr. 5790001349776
Sundhedstilbud Kontakt: Link til sundhed.dk
Jobcenter

9960 4200

Link til Jobcenter

Hovednummer 9960 4000
Mandag - onsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag: 9.30 - 17.00
Fredag: 9.30 - 13.00

 

Rettelser sendes til Charlotte Jensen, chajes@rm.dk