Funktion  Kontaktoplysninger
Visitation

Link til e-dok

Visitationen - vagt

Link til e-dok

Vest: Thyborøn, Harboøre og Klinkby: 9663 1900

Lemvig: Lemvig, Nr. Nissum og Gudum: 9663 1550

Syd: Bøvlingbjerg, Bækmarksbro, Ramme og Lomborg: 9663 1925

Kommunalt akuttilbud Link til sundhed.dk
Hjælpemidler Link til e-dok
Genoptræningsplaner

Link til e-dok

Kontaktperson
Hjerneskade - voksen
Dorthe Isaksen
9663 1188
Sundhedsplejen Kontakt: Link til sundhed.dk
Sundhedstilbud Kontakt: Link til sundhed.dk
Jobcenter

9663 1270 

Link til Jobcenter

Hovednummer 9663 1200
Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Ferdag: 9.00 - 13.00

 

Rettelser sendes til Charlotte Jensen, chajes@rm.dk