Funktion  Kontaktoplysninger
Borgerforløb/Visitation

Kontakt: Link til Sundhed.dk

Indenfor normal træffetid: 8780 3700

Mandag-torsdag: 8.00 - 11.30
og 12.30 - 14.30

Fredag: 8.00 - 11.30
og 12.30 - 13.30


Akuttelefon for hospitaler og læger:
3084 3460

Mandag-torsdag: 8.00 - 15.00

Fredag: 8.00-14.00

Videokonference: Kontakt Borgerforløb

Udskrivningskoordinator
Somatik
Kontakt Borgerforløb
Hjemmesygepleje Kontakt Borgerforløb
Vagt - udenfor visitationens
åbningstid
3084 3441 (døgndækkende sygepl.)
Akutteam

Kontakt Borgerforløb

Udenfor åbningstider: Døgndækkende sygeplejerske 3084 3441

Akut- og Korttidspladser

Borgerforløb (Visitationen): 8780 3700

Udenfor åbningstider: Døgndækkende sygeplejerske 3084 3441

Link til akutpladser på sundhed.dk

Link til korttidsophold på sundhed.dk

Tilbud til færdigbehandlede borgere

Link til side med tilbud

Hjælpemidler Kontakt Borgerforløb

Genoptræningsplaner Kontakt: Link til sundhed.dk

Lokationsnummer: 5790000159383
Opfølgende hjemmebesøg Lokationsnummer: 5790000159383
Kontaktperson
Hjerneskade-voksen

Op til 65 år, ved 65 + via visitationen

Charlotte Olesen
3084 3424

Mandag-fredag: 8.00 - 14.00

Kontaktperson
Demens
Susan Kaagh
8780 3716
Pårørende vejleder

Borgerhenvendelse: 2047 2591

Mandag: 15.00 - 17.00

Torsdag: 9.30 - 11.30

Kontaktperson
Utilsigtede hændelser
Christina Andersen
2059 4453
Sundhedskoordinator Kontakt: Link til sundhed.dk
Sundhedsplejen Kontakt: Link til sundhed.dk
Sundhedstilbud Tilbud: Link til sundhed.dk
Jobcenter

8780 3333

Link til Jobcenter

Hovednummer Mandag-onsdag: 8.00 - 15.00
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 14.00

8780 3333

 

Rettelser sendes til Charlotte Jensen, chajes@rm.dk