Funktion  Kontaktoplysninger
Visitation

Link til e-dok

Vagt - udenfor visitationens
åbningstid
Link til e-dok
Kommunalt akuttilbud

9974 1960
9974 1818
Mandag - fredag: 8.00 - 14.00

Uden for åbningstid
2089 5702

Link til sundhed.dk

Tilbud til færdigbehandlede borgere

Link til side med tilbud

Hjælpemidler - depot

Link til e-dok

Hjælpemidler - myndighed

Link til e-dok

Genoptræningsplaner

Jeanette Laursen
9974 1594
Mandag - fredag: 7.45 - 12.00

Sundhedscenter Vest
Kirkegade 3, Tarm

 

Lokationsnr.:

5790001382292

Konsulenter sygepleje

Margrethe Siig
9974 1589

Else K Pedersen

9974 1743
Mandag: 10.00 - 17.00

Tirsdag - fredag: 10.00 - 13.30

Opfølgende hjemmebesøg Else K. Pedersen
9974 1743
Kontaktperson
Hjerneskade 

Link til e-dok

Kontaktperson
Kræft
Mail: Sundhedscenter Vest
9974 1034
Mandag - torsdag: 7.45 - 14.00
Fredag: 7.45 - 13.00
Kontaktperson
Palliation
Link til e-dok
Kontaktperson
KOL

Link til e-dok

Kontaktperson
Diabetes
Link til e-dok
Kontaktperson
Hjerterehabilitering
Mail: Sundhedscenter Vest
9974 1034
Kontaktperson
Demens
Link til e-dok
Kontaktperson
Sårsygepleje

Link til e-dok

Kontaktperson
Diætist
Lone Fløe
9974 1759
Kontaktperson
Risikomanager/
Utilsigtede hændelser

Margrethe Siig

9974 1589

Sundhedsplejen Link til sundhed.dk
Mandag - onsdag: 8.00 - 15.30
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 13.30
Sundhedstilbud Kontakt: Link til sundhed.dk
Jobcenter

9974 3000

Link til Jobcenter

Hovednummer

9974 2424
Mandag: 10.00 - 17.00
Tirsdag - fredag:

10.00 - 13.30

 

Rettelser sendes til Charlotte Jensen, chajes@rm.dk