Funktion  Kontaktoplysninger
Visitation Link til e-dok
Hjemmesygepleje Link til e-dok
Vagt - udenfor visitationens
åbningstid
Link til e-dok
Kommunalt akuttilbud Link til e-dok
Tilbud til færdigbehandlede borgere Link til side med tilbud
Hjælpemidler Link til e-dok
Genoptræningsplaner

 


Fax. 9684 0304
Lokationsnr. 5790001386160

Opfølgende hjemmebesøg Lokationsnr. 5790001354480
Kontaktperson
Hjerneskade - voksen
Link til e-dok
Kontaktperson
Hjerneskade - barn

Link til e-dok

Kontaktperson
Kræft

Birgitte Kofoed Nannerup

2448 2397 / 9684 8460

Kontaktperson
Palliation

Link til e-dok

Kontaktperson
Diabetes
Sygeplejeklinikken
5129 1470
Mandag - torsdag: 8.00 - 13.00
Kontaktperson
Demens

Link til e-dok

Kontaktperson
Sårsygepleje
Link til e-dok
Kontaktperson
Risikomanager/
Utilsigtede hændelser
Aniette Weibrect
5129 1340
Sundhedsplejen Kontakt: Link til sundhed.dk        
Sundhedscenter Kontakt: Link til sundhed.dk
Sundhedstilbud Tilbud: Link til sundhed.dk
Hovednummer 9684 8484
Mandag - onsdag: 8.00 - 15.30
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 13.30

 

Rettelser sendes til Charlotte Jensen, chajes@rm.dk