Myndighed:

Myndighedsområdet for Handicap, social - og psykiatri

Østergade 14, 1.th.
7600 Struer

Tlf.: 9684 8333

Åbningstid:

 • Man–torsdag 08.00–15.00
 • Fredag 08.00–13.00

Socialpsykiatri

Søndergade 22-24
7600 Struer

Tlf: 9684 8331 / 2344 5449

Mail: lho@struer.dk

Socialpsykiatrien i Struer Kommune tilbyder alle der henvender sig med psykiske problemer rådgivning og vejledning. Socialpsykiatrien i Struer Kommune varetager bostøtte- og samværstilbud for mennesker med psykisk sårbarhed/ problemer, samt pårørende arbejde. Tilbyder overnatning.

Akut rådgivning:

2093 6488 kl. 7.00 - 22.00

 

Psykiatrisk rådgivningstelefon

Borgere, herunder patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krisesituation, kan få råd og vejledning på den døgnåbne psykiatriske rådgivningstelefon: 78 470 470.

www.rm.dk/sundhed/akut-sygdom/psykiatrisk-modtagelse

 

Ikke-akut rådgivning:

Klinik for Selvmordsforebyggelse (Herning)

Tlf: 7847 4525

Telefontid:

 • Man-torsdag 08.30–15.00
 • Fredag 08.30–13.00

Rusmiddelbehandling:

Stofbehandlingen - rådgivning, afklaring, ambulant behandling og dagbehandling for stofmisbrug samt tilbud til pårørende

Sønderlandsgade 8
7500 Holstebro

Tlf: 9611 4050

Dækning: Holstebro, Struer og Lemvig kommuner

Alkoholbehandlingen - rådgivning, afkalring og ambulandt behandling samt kurser til alkoholafhængige samt pårørende

Center for socialt udsatte

Alkoholbehandlingen

Sønderlandsgade 8/Helgolandsgade 2 (op ad rampen)
7500 Holstebro

Tlf: 9611 4050

Mail: alkoholbehandlingen@holstebro.dk

Dækning: Holstebro, Struer og Lemvig kommuner

 

Bo- og væresteder:

Være- og bosted Troia

Anlægsvej 8
7600 Struer

Tlf: 9785 6909

Døgndækket tlf: 3033 6187

Vores tilbud er målrettet voksne, der pga. psykisk sårbarhed og skrøbelighed har svært ved at leve et liv som alle andre. Fælles for alle er, at der er behov for mere livskvalitet og tryghed i hverdagen.

Parasollen

Søndergade 10
7600 Struer

Tlf: 9684 0230

Parasollens målsætning er at være et omsorgs- og aktivitetstilbud til en gruppe af udstødte eller udstødningstruede borgere og at dæmme op for yderligere udstødning. Vores mål er at:

 • højne den almene sundhedstilstand i gruppen
 • skabe bedre levevilkår for gruppen
 • skabe et socialt tilhørsforhold for gruppen, således at der på længere sigt kan opbygges netværksrelationer
 • begrænse problemer med ensomhed, alkohol- og stofmisbrug via opsøgende arbejde

 

Børn og unge:

Familiehuset

Gimsinghovedvej 9
7600 Struer

Tlf: 9684 8251

Du/dit barn kan få et tilbud om at deltage i en af disse grupper;

 • Søskende til børn med handicaps
 • Børn af psykisk sårbare forældre eller misbrugere
 • Sorggruppe
 • Skilsmissegruppe

Grupperne mødes i Familiehuset ca. 2 timer hver anden uge.

 • Gruppesammensætningen varierer efter det behov der er for de forskellige grupper
 • Der kan efter behov startes nye grupper med andre relevante emner
 • Alle gruppeforløb afholdes med to af Familiehusets medarbejdere.

Åben Anonym rådgivning

Tlf: 9785 0609

Telefontid:

 • Man- torsdag 11.00-12.00

 

Øvrige tilbud:

Støtte – kontaktteam på voksenområdet

Tlf: Dorte 2942 4568 / Charlotte 4031 9134

Telefontid:

 • Alle hverdage 08.00-17.00

Pårørendesamtaler v. Psykiatriskolen

Der kan, i dagtimer, rettes henvendelse til en pårørendekonsulent via tlf: 9684 8333