I borgerens hjem:

 

  • Borgere tilbydes besøg af kommunens akut-sygeplejerske inden for 8 timer efter udskrivelsen.
  • Hjemmepleje tilbydes hurtigst mulig efter udskrivelse
  • Myndighed visiterer og bestiller hjælpen i samråd med borgeren og relevante samarbejdspartnere
  • Udenfor Myndigheds åbningstid kan sygeplejersken i området koordinere hjælp
  • Hjemmeplejen modtager færdigbehandlede patienter efter de aftalte varslingsfrister for udskrivning
  • Relevant fag person kan deltage i udskrivningskonference på sygehuset
  • Borger tilbydes i samarbejde med regions hospital Vest opfølgende hjemmebesøg indenfor en uge efter udskrivelsen

 

I kommunale institutioner:

 

  • Hjemmeplejens Akutafsnit modtager borgere hele døgnet, henvist af læge, sygehus, visitator el. hj.spl.
  • Borgere modtages til aflastning, afklaring, terminalpleje, genoptræning og behandling, som kan klares under ledelse af praktiserende læge