Myndighed:

Myndighedsafdelingen Social og voksen-handicap

Tingvej 17
8543 Hornslet

Tlf: 8753 5460

Akut rådgivning:

Akuttilbuddet
Strandgårdshøj 48
8400 Ebeltoft

Kl. 12.00-22.00: 5135 6476

Mail: akuttilbud@syddjurs.dk

Målgruppen er alle over 18 år. Fx borgere der er i psykisk og social krise el. oplever stress, sorg, depression, psykose, selvmordstanker, personlighedsforstyrret og selvskadende adfærd.

Desuden vejledning til pårørende.

Akuttilbuddet kan kontaktes telefonisk hele døgnet. Der tilbydes opfølgning, som kan bestå af:

  • Personlig fremmøde
  • Udarbejdelse af plan for videre handling på krisen
  • Desuden kan der tilbydes en overnatning.

 

Psykiatrisk rådgivningstelefon

Borgere, herunder patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krisesituation, kan få råd og vejledning på den døgnåbne psykiatriske rådgivningstelefon: 78 470 470.

www.rm.dk/sundhed/akut-sygdom/psykiatrisk-modtagelse

 

Ikke-akut rådgivning:

Klinik for OCD, Angst og Selvmordsforebyggelse (Risskov)

Tlf: 7847 2410

Telefontid:

  • Man-torsdag 08.00-15.30
  • Fredag 08.00-15.00

 

Rusmiddelbehandling:

Rusmiddelcenter Syddjurs

Hovedgaden 61-63
8410 Rønde

Mail: bhem@syddjurs.dk

Tlf: 8791 0220

Telefontid:

  • Alle hverdage 08.30-13.00

Herudover træffes rådgiver pr. mail gika@syddjurs.dk eller tlf: 4012 6103

 

Bo- og væresteder:

-

 

Børn og unge:

Åben rådgivning

Familieværket
Egedalsvej 2
8400 Ebeltoft

Tlf: 8753 5920

Mail: aabenraadgivning@syddjurs.dk

Åbningstid:

  • Man- fredag 09.00 -13.00

Målgruppen er børn og unge mellem 0-18 år samt deres forældre. 

Samtalegruppe til børn af forældre med psykisk sygdom

Egedalsvej 2
8400 Ebeltoft

Bodil Villadsen
tlf: 3058 1964

Ann-Dorthe Petersen
tlf: 2327 6522

 

Øvrige tilbud:

Støtte- KontaktPersonsordningen

Vinni
tlf: 5136 2768

Poul
tlf: 2330 7857

Ulla
tlf: 2486 5376

Mail: skp@syddjurs.dk

SKP teamet er et tilbud om anonym støtte og kontakt fra opsøgende medarbejdere. Tilbuddet er: forebyggende, opsøgende og afklarende støtte til særligt udsatte borgere. Det henvender sig primært til udsatte borgere i alderen ca. 18-65 år med sociale eller psykiske problemer.

Lær at tackle angst og depression

Sundhedskonsulent Lene Vesterager
Hovedgaden 78
8410 Rønde

Tlf: 2170 2123

Mail: lve@syddjurs.dk

Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Målgruppen er borgere over 18 år med symptomer på angst og/eller depression.