I borgerens hjem:

 

Døgnpleje med praktisk bistand, personligpleje og hjemmesygepleje iværksættes ved henvendelse til kommunens afdeling for visitation og hjælpemidler.

Hjemmesygeplejersken har mulighed for at iværksætte akutte ydelser her og nu døgnet rundt. Det kan dreje sig om personlig pleje og omsorg samt sygepleje til løbende vurdering af tilstanden uden for visitationsafdelings åbningstid.

Specialsygepleje i dagtimerne:

  • Demenssygepleje:

Demensteam m. 3 konsulenter og 1 demenskoordinator. Bistand fra demensteamet på hverdage mellem 8 – 18 og efter aftale.

Demenskoordinator er sygeplejerske Birthe Moe. Tlf. 87 53 56 85/24 86 53 74

 

  • Inkontinensområdet:

Kontinenssygeplejerske i hvert af de 4 plejedistrikter.

Koordineres af ansvarlig inkontinens sygeplejerske Susanne Fuglsang, i samarbejde med områdeleder for sygeplejen Grethe Nielsen.

Henvendelse formidles via sekretær Jeanie Eriksen, tlf. 87535900 / 51500674  

 

  • MRSA sygeplejerske:

Koordineres af hygiejnesygeplejerske Inga Visser. Tlf. 87 53 56 47

    

  • Palliativ sygeplejerske:

Hjemmesygeplejen har to palliative sygeplejersker

Pernille Bertram Tuxen tlf. 21 70 12 97

Anne Sørensen tlf. 61 13 36 60

Plejeboliger: sygeplejerske Lene Vig Hernandez tlf. 21 74 17 50

Rehab: sygeplejerske Anne Marie Bager Jahnsen tlf. 87 53 58 70

Alle palliative sygeplejersker har nøgleuddannelse i palliation.

    

  • Sårsygepleje:

Kontakt teamleder Lotte Frøkjær tlf. 24 88 08 91 eller ansvarlig

Sårsygeplejerske Bodil Anette Pedersen 21 70 13 98

 

I kommunale institutioner:

 

22 midlertidige døgnpladser og 2 akutpladser, Århusvej 35 i Tirstrup

  • Sygepleje- og genoptræningsindsats med henblik på rehabilitering efter udskrivelse eller som alternativ til indlæggelse/genindlæggelse på sygehus

 

Daghjemspladser/dagcenterpladser

  • Ophold til vedligeholdelse af fysiske sociale og psykiske færdigheder på kommunes 4 trænings – og aktivitetscentre. Der er særlige tilbud til demente.

 

Genoptræning

  • Tilbud om genoptræning efter Sundhedslovens bestemmelser tilbydes på kommunes 4 trænings – og aktivitetscentre

 

Der er i Syddjurs Kommune etableret én indgang til visitation til Træning og Aktivitetsområdet.

Koordinerende visitator Lene Søsted Sørensen, tlf. 87 53 55 50

Med-com lokationsnummer 5790001390211

E-mail: traening.aktivitetyddjurs.dk