Denne læringsportal skal understøtte praksisnær læring og kompetenceudvikling i kommuner indenfor ældreområdet. 
Formålet er: 

  • At styrke kommunalt sundhedspersonale i at give borgerne den rette behandling i nærmiljøet, så indlæggelse kun sker ved behov.
  • At styrke tidlig opsporing og handling for både at mindske behov for indlæggelser og at undgå for sene indlæggelser, når indlæggelse er nødvendig.
  • At understøtte sammenhængende geriatriske forløb med gode indlæggelser og udskrivelser.

Læringsportalen indeholder case-baseret praksisnær læring, ekspertvideoer, små videoklip med gode løsninger og links til redskaber og eksisterende kurser.