På denne side findes beskrivelser af i alt fire cases om geriatriske patienter. Disse skal danne grundlag for gruppearbejde blandt personale i primærsektoren.
Afsæt gerne 1 time pr. case og fokusér på at tage udgangspunkt i lokale forhold fra arbejdspladsen. Til case-arbejdet skal der udvælges en tovholder.
Se vejledning for denne herunder.

Information til tovholder i arbejdet med cases

Ideen bag brugen af cases er, at man i en gruppe kan arbejde med en eller flere cases, der er relevante for deltagernes hverdag. Undervejs i casen er der små videoer, som skal give input/ny viden, der direkte kan bruges af deltagerne i case arbejdet.

Der skal være en tovholder, som har sat sig ind i casen og forberedt sig på at facilitere gruppen. Dennes fornemmeste rolle er at skabe et miljø med psykologisk sikkerhed, hvor alle frit kan tale frit og kan lære af egne og andres overvejelser. Der skal skabes en stemning, hvor deltagerne ikke taber, men i stedet bevarer troen på egne evner. Tovholders rolle er at sikre at alle deltagere får en god og opbyggende oplevelse.

God fornøjelse!

Case 1 - Ingrid med svimmelhed og ondt i ryggen


Læs case 1 her

HUSK - videoerne skal først ses, når de fremgår af teksten i case beskrivelsen.

• Case 1 •
Udredning af funktionstab

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

• Case 1 • 
Opkald til lægen

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

_______________________________________________________________

Case 2 - Hans med Parkinson


Læs case 2 her

HUSK - videoerne skal først ses, når de fremgår af teksten i case beskrivelsen.

• Case 2 •
Generelt om
Parkinson

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

• Case 2 •
Opmærksomhedspunkter i primærsektoren

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

_______________________________________________________________

Case 3 - Karen mæt af dage?


Læs case 3 her

HUSK - videoerne skal først ses, når de fremgår af teksten i case beskrivelsen.

• Case 3 •
Etiske dilemmaer

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

• Case 3 •
Medicinændringer

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

• Case 3 •
Væskeindtag

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

_______________________________________________________________

Case 4 - Gerda fald


Læs case 4 her

HUSK - videoerne skal først ses, når de fremgår af teksten i case beskrivelsen.

• Case 4 •
Årsager og konsekvenser ved fald

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

• Case 4 •
Komplikationer efter operationen

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.