Her på siden finder du links til viden omkring ældres sundhed fra blandt andet Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet. Derudover listes en række uddannelsessteder og regionale kurser, som kan bidrage med ny viden til fagpersonale, der ønsker at styrke deres kompetencer i det daglige arbejde med ældre borgere. Ligeledes findes der links til relevante redskaber inden for ældre pleje.  

Kurser i Region Midtjylland

Alle kurser i tabellen nedenfor findes på rm.plan2learn.dk

Kursusnavn 

Kursusbeskrivelse

Link

 

Den ældre patient

 

Omhandler faktorer og tværfaglige indsatser, der har betydning for et godt tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde på patientens præmisser. klik her
Dysfagi - for ergoterapeuter, der arbejder med ældre medicinske patienter.  Kurset fokuserer på dysfagi hos den ældre medicinske patient og udvalgte symptomer og diagnoser hos denne gruppe. klik her
Kognitiv screening - kursus for ergoterapeuter. Fokus er primært på ældre mennesker med degenerative forandringer eller andre medicinske tilstande, der påvirker kognitionsevnen. klik her

Kursus for ergo - og fysioterapeuter - Den akut syge patient

Formålet er at ergo- eller fysioterapeuten opnår redskaber til at kunne bidrage til det tværprofessionelle samarbejde om patienten med akut opståede symptomer. klik her
Akut sygepleje i primærsektoren Formålet at give sygeplejersker aktuelle og nødvendige kompetencer, med henblik på, at give akut kritisk dårlige borgere i eget hjem, behandling, pleje og observation af høj kvalitet. klik her
Akutuddannelsen - Efteruddannelse for ergo- og fysioterapeuter, der arbejder inden for akutområdet Giver aktuelle og nødvendige kompetencer i forhold til at indgå i den fælles tværfaglige indsats i at give akut indlagte og ambulante patienter behandling og observation af høj kvalitet. klik her
Basismodulet i akutsygepleje Basismodulet i akutsygepleje er en videreuddannelse inden for det akutmedicinske område. klik her

 

Kurserne herunder er alle e-læringskurser.
Kontakt Center for E-læring, Region Midtjylland for mere information ce.rm@rm.dk

Kursusnavn 

Kursusbeskrivelse

Dysfagi – problemer med at synke, spise og drikke Formålet er at give kursisten viden og færdigheder som kan anvendes konkret i det daglige arbejde.
Gør det let - forflyt med hjælpemidler Kurser omhandlende forflytning udbydes som supplement til praktisk undervisning.
Ernæringsscreening – Voksne Kurset tester kursistens forståelse af retningslinjen for ernæringsscreening, for at kunne identificere de under- og svært overernæringstruede patienter, for hvem et sygdomsforløb forværres, hvis der ikke gøres en målrettet ernæringsindsats.
Plan for ernæring Formålet er at kursisten udvikler sin forståelse af og evne til at udarbejde en plan for ernæring, som er et led i, at sikre en sufficient behandling af patienter i ernæringsmæssigrisiko.
Når mad er en del af behandlingen  Formålet er at kursisten opnår kendskab til de officielle anbefalinger for den danske institutionskost og kan sammensætte måltider efter kostprincipperne for normalkost, sygehuskost og kost til småtspisende.
Rekontinens  Kurset har til formål at give læring om urinkontinens så borgeren/patienten får den optimale udredning og pleje i forhold til det aktuelle inkontinensproblem.

 

Sundhedsstyrelsen

Øvrige links

Redskaber