Model og anbefalinger er godkendt i Sundhedsstyregruppen 16. august 2018.

Rådgivningsfunktion i forhold til ældresygdomme.