Her findes link til forløbsbeskrivelse i forbindelse med behandling i regionspsykiatrien.

Ambulant forløb OPUS

Ambulant forløb - uanset diagnose

Ved behov for indlæggelse