Sundhedskoordinationsudvalget godkendte Samarbejdsaftale vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens den 28/11 2016. Aftalen er efterfølgende blevet godkendt i Regionsrådet og de 19 kommunalbestyrelser.

Se aftalen.