Værktøjskasse

Grafikstykke der forestiller værktøjskasse

Sundhedsaftalen 2019-2023

Her kan du følge processen for udarbejdelsen af den nye sundhedsaftale 2019-2023

Den 6. juli 2018 udsendte Sundhedskoordinationsudvalget udspil til visioner, mål, indsatsområder samt bærende samarbejdsprincipper for Sundhedsaftalen 2019-2023.