Afklaringskatalog:

 

Afklaringskatalog

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil
udgiften afholdes af sygehusvæsenet

Principafgørelse 44-18 om hjælpemiddel - forbrugsgode - merudgift - sektoransvar - apoteksprodukt - behandlingsredskab

 

Kontaktoplysninger til kommunerne:

Link til side med kontaktoplysninger

 

Kontaktoplysninger til hospitalerne:

Aarhus Universitetshospital

7846 2285

Hospitalsenheden Horsens

7842 7812

Hospitalsenheden Midt

7844 3800

Hospitalsenheden Randers

7842 1983/7842 1984

Hospitalsenheden Vest 7843 4050