Hvis du ønsker oplysninger om sundhedsaftalen 2019-2023, kan du kontakte Sundhedsaftalesekretariatet:

Sandra Bjerre Nielsen
Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland
sadnil@rm.dk

Helene Bech Rosenbrandt
Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland helene.rosenbrandt@stab.rm.dk

Trine Oksbjerg
Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland trine.oksbjerg@stab.rm.dk (barsel)

Ingvild Olsen
Koncern Kvalitet, Region Midtjylland
ingvild.olsen@rm.dk

Vibeke Just Andersen, Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland
viand@viborg.dk

Linda Bonde Kirkegaard, Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland
liki@viborg.dk

Jónas Thor Björnsson, Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland
jtb@viborg.dk

Tina Dyrby Svanholm, Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland
tsva@viborg.dk

Jonna Holm Pedersen, KKR-sekretariatet
jhp@kl.dk