Hvis du ønsker oplysninger om sundhedsaftalen 2019-2023, kan du kontakte Sundhedsaftalesekretariatet:

Mads Venø Jessen, Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland, mjes@viborg.dk

Linda Bonde Kirkegaard, Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland, liki@viborg.dk

Jónas Thor Björnsson, Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland, jtb@viborg.dk

Vibeke Just Andersen, Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland, viand@viborg.dk

Jonna Holm Pedersen, KKR-sekretariatet, jhp@kl.dk

Helene Bech Rosenbrandt, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, helene.rosenbrandt@stab.rm.dk 

Trine Oksbjerg, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, trine.oksbjerg@stab.rm.dk

Sandra Bjerre Nielsen, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, sadnil@rm.dk