Regionen og kommunerne har nedsat politiske udvalg, administrative grupper og midlertidige grupper vedrørende det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. 

Sundhedsstyregruppen godkendte på møde den 1. september 2016 sundhedssamarbejdets organisering. Organiseringen er beskrevet i dette notat.