Regionen og kommunerne har nedsat politiske udvalg og administrative grupper vedrørende det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. 

Sundhedsstyregruppen godkendte på møde den 1. september 2016 sundhedssamarbejdets organisering. Organiseringen er beskrevet i dette notat.