TeleKOL Midt - Telemedicin til borgere med KOL i Midtjylland

Du kan læse mere om TeleKOL Midt her.

TeleKOL forventes fuldt implementeret i Midtjylland i juni 2025.

Der er indgået en rammeaftale for alle relevante organisationer i de fem sundhedsaftaleklynger i Region Midtjylland: Aarhusklyngen, Midtklyngen, Randersklyngen, Horsensklyngen og Gødstrupklyngen.

Rammeaftalen for TeleKOL kan læses her.

Rammeaftalen indstilles til godkendelse i Sundhedsstyregruppen den 13. maj 2024.

Materiale om TeleKOL, der kan downloades: