Funktion  Kontaktoplysninger
Visitation til hjemmepleje og praktisk hjælp Mandag-fredag: 8.00 - 12.00

Kontakt: Link til Sundhed.dk

8915 2550
Udskrivningskoordinator

Mandag-fredag: 8.00 - 9.00

Mandag-torsdag: 13.00 - 14.00

Hanne Skaarup Rasmussen
8915 2583 

Lene Justesen
8915 2575 

Hjemmesygepleje

Døgnåbent

Link til Ældrecentre- og områder

 
Syd:
Anette Have
8915 2767 (dag)
8915 8833 (nat)

Nord:
Lone Vinderslev
8915 8952 (dag)
8915 8833 (nat)

Vest:
Anne Kirstine Holdgaard
8915 2427 (dag)
8915 8833 (nat)

Vagt - udenfor visitationens
åbningstid
8915 8833 
Kommunalt akutteam Link til sundhed.dk 
Hjælpemidler

Mandag-fredag: 8.00 - 13.00

Hjælpemiddelhuset
Agerskellet 22
8920 Randers NV
8915 8600

Trænings- og aktivitetsledere i områderne:


Træning Syd:

Rigmor Nordmand Farup-Hansen


Træning Nord:
Line Møller Kristiansen

Træning Vest:
Marie Louise Nyborg

Genoptræningsplaner

Mandag-fredag: 9.00 - 10.30

8915 2920

gop@randers.dk


Lokationsnummer:

5790002287657 (emne: genoptræning)

Opfølgende hjemmebesøg Lokationsnummer: 5790000224135 (Emne: opfølgende hjemmebesøg)
Kontaktperson
Hjerneskade-voksen
18-65 år


Hjerneskade +65år

Mandag-fredag: 8.00 - 15.00


Anne-Britt Roesen
8915 2967

Kontakt: Link

Louise Jungersen
8915 2772

2046 7629

Kontaktperson
Hjerneskade-børn
Mandag-fredag: 8.00 - 15.00

Anne-Britt Roesen
8915 2967
Kontaktperson
Kræft

Mandag-fredag; 8.00 - 15.00

Vibeke Dahl
5156 2015

Anja Gjettermann

8915 1217 / 2363 9776

Kontaktperson
Palliation
Mandag-fredag: 8.00 - 15.00

Hospice- områdecenter Lindevænget
Vestergade 62
8900 Randers C
8915 8050

Email
Kontaktperson
KOL
Madag-fredag: 8.00 - 15.00

Lone Christensen
Anne Kloppenborg
Gitte Winther

8915 1217
rehab@randers.dk
Kontaktperson
Diabetes

Mandag-fredag: 8.00 - 15.00

Anni Nørgaard

Mathias Sørensen
Liselotte Vestergaard

8915 1217

rehab@randers.dk

Kontaktperson
Hjerterehabilitering

Mandag-fredag: 8.00 - 15.00

Lene K. Sørensen
Tine Lykke

Rikke Milde
Charlotte Lykkegaard

8915 1217
rehab@randers.dk

Kontaktperson
Demens

Mandag-fredag: 8.00 - 15.00

Demenskoornatorer
Nord:
Lise-Lotte Wagner
5197 9825

Syd:
Mette Bennedsgaard
8915 2876

5150 4943

Vest:
Email
2646 9993

Kontaktperson
Sårsygepleje
Samme numre som til sygeplejen
Risikomanager/utilsigtede hændelser Maj-Brit Baun Hansen
8915 7222

Bente Juulsgaard
8915 1951
Sundhedsplejen Anne Lise Buus
8915 1215

Kontakt: Link til sundhed.dk
Sundhedscenter Kontakt: Link til sundhed.dk
Sundhedstilbud Kontakt: Link til sundhed.dk
Jobcenter

8915 7800

Link til Jobcenter

Hovednummer Mandag: 9.00 - 18.00
Tirsdag-torsdag: 9.00 - 16.00
Fredag: 9.00 - 13.00

8915 1515

 

Rettelser sendes til Charlotte Jensen, chajes@rm.dk