Sundhedsstyregruppen godkendte den 6. september 2017 den reviderede samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling.

Aftalen har til formål at sikre, at borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer får den nødvendige personlige hjælp, hjælp til kommunikation og ledsagelse i forbindelse med behandling på hospitalet. Aftalen indebærer blandt andet, at hospitalerne skal finansiere udgifterne til det kommunale personale, som ledsager en patient.

 

Ofte stillede spørgsmål:

Oversigt over ofte stillede spørgsmål.

 

Fra den 1. april 2018 er følgende aftale gældende:

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling 

Standardkontrakt til indgåelse af aftale om ledsagelse 

Blanket til afregning for ledsagelse 2023

Blanket til afregning for ledsagelse 2024

Flowdiagram ved planlagte besøg - kommunen tager initiativ til ledsagelse

Flowdiagram ved planlagte besøg - hospitalet tager initiativ til ledsagelse

Flowdiagram ved akutte besøg

Særligt for anbragte børn og unge

 

Taksterne for 2024 er følgende:

  • Hverdage kl. 6.00 - 17.00: Kr. 310,91
  • Øvrige tidspunkter: Kr. 488,77

 

Taksterne for 2023 er følgende:

  • Hverdage kl. 6.00 - 17.00: Kr. 300,22
  • Øvrige tidspunkter: Kr. 471,97

 

Taksterne for 2022 var følgende:

  • Hverdage kl. 6.00 - 17.00: Kr. 291,45
  • Øvrige tidspunkter: Kr. 458,18

 

Taksterne for 2021 var følgende:

  • Hverdage kl. 6.00 - 17.00: Kr. 287,34
  • Øvrige tidspunkter: Kr. 451,72