Sundhedsstyregruppen godkendte på sit møde den 20. februar 2020 den tværsektorielle retningslinje om Fravalg af genoplivning og livsforlængende behandling.

Se retningslinjen.

Se høringskommentarer fra den faglige høring.