Afklaringskatalog

Vejledning til afklaring af ansvarsdeling

Flowdiagram for hjælpemidler og behandlingsredskaber

Præsentation af Afklaringskataloget

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil
udgiften afholdes af sygehusvæsenet

Principafgørelse 44-18 om hjælpemiddel - forbrugsgode - merudgift - sektoransvar - apoteksprodukt - behandlingsredskab

Ankestyrelsens praksisbeskrivelse om hjælpemidler og behandlingsredskaber

Notat om ortoser til CP-børn

 

Kontaktoplysninger til medlemmerne af Arbejdsgruppen om hjælpemidler og behandlingsredskaber:

Link til side med kontaktoplysninger

 

Kontaktoplysninger til kommunerne:

Link til side med kontaktoplysninger

 

Kontaktoplysninger til hospitalerne:

Aarhus Universitetshospital 7846 2285
Hospitalsenheden Horsens 7842 7812
Hospitalsenheden Midt 7844 3800
Hospitalsenheden Vest 7843 4050
Regionshospitalet Randers 7842 1983 / 7842 1984