Opstart 15. september 2023

Sundhedssamarbejdsudvalget godkendte på mødet den 8. maj 2023, at vi i den midtjyske region skal gennemføre en prøvehandling, hvor ortoser til børn med cerebral parese ordineres som behandlingsredskaber. Målet er, at vi finder løsninger til mere smidige og sammenhængende patientforløb, hvor fokus er på familierne og en enklere administration.

Denne side vil løbende blive opdateret med informationsmateriale om prøvehandlingen. 

Information om prøvehandlingen:

Procedurer for udlevering af ortoser

Beskrivelse af prøvehandlingen, version 22/11 2023

Information til klyngerne

Information til lokalgrupperne

Information til medarbejderne

 

Materiale, som skal anvendes i prøvehandlingen:

Skema til afdækning af behov for ortoser

Skema til visning af de samlede udgifter til ortoser

Henvisning anvendt ved ordination af ortoser

Referat fra møder om ståstøttestativer

Skema til genbevilling (bilag 7)

 

Information om afregning:

Information til hospitalerne om kontering

 

Ortoser, der er omfattet af prøvehandlingen:

  • Ortoser til ben: AFO med stift led, AFO med stift led, Dictus/ATX eller tilsvarende, dropfodsskinner (præfabrikerede) og Twister
  • Ortoser til arme/hænder: Håndskinner over håndled og Tommelfingerskinne
  • Ortoser til krop: Stift korset og Blødt korset
  • Lycradragt: Lycradragt og Lymeddragt
  • Elektroniske ortoser/udstyr: Dropfodsstimulator og Mollii dragter

Disse ortoser er omfattet af prøvehandlingen, fordi ortoserne på samme tid har et behandlende og afhjælpende formål. Som følge heraf skal det ikke vurderes hver gang hvilket formål, der er det primære formål.