Vestklyngen har fra 2015-2017 kørt projektet "Forstærket indsats for storrygere i Vestklyngen"  

Der er udarbejdet følgede dokumenter i forbindelse med rygestopprojekt i Vest-klyngen:

Beskrivelse af koncept forstærket indsats til storrygere i Vestklyngen 

Implementeringsguide

Indsatsen er evalueret, og der er udarbejdet en triple aim rapport.

På baggrund af projektet i Vestklyngen, har Sundhedskoordinationsudvalget godkendt en samarbejdsaftale om rygestopindsatsen.

I forlængelse af samarbejdsaftalen vedr. rygestop, har PLO-Midtjylland i sommeren 2019 underskrevet en hensigtserklæring om øget fokus på rygestopindsatsen i almen praksis.