Sundhedstjek

Her kan du finde materialer til forberedelse og gennemførsel af sundhedstjek. Sundhedstjek er en ydelse, der er aftalt med de praktiserende læger i overenskomsten 2022.

 

Materialer

For at understøtte arbejdet med sundhedstjekket har kommunerne og almen praksis i Region Midtjylland udarbejdet en samarbejdsmodel med arbejdsredskaber. Disse arbejdsredskaber kan være udgangspunkt for arbejdet med sundhedstjekket og for samarbejdet mellem bosted og den praktiserende læge. Fordelene med at benytte disse er, at arbejdsgange for samarbejdet mellem bosted og praktiserende læger er aftalt på forhånd.

Du kan se de udarbejdede materialer i kolonnen til venstre. Materialerne er et tilbud til bostedet, som kan benytte dem efter behov og relevans. Det er ikke nødvendigt at læse alle materialer, inden man starter arbejdet med at planlægge sundhedstjekket.

For hurtigt at få overblik over arbejdsgange kan det være en fordel at starte med at se på Flowdiagrammet og Medarbejderopgaver.

 

Målgruppe

Sundhedstjekket tilbydes til borgere på 18 år og derover, som opholder sig på botilbud (Servicelovens §107/108 og botilbud efter almenboligloven med støtte efter Servicelovens §85) og som har betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. I praksis vil målgruppen omfatte alle borgere på 18 år og derover, som opholder sig på botilbud.

 

Hvorfor sundhedstjek?

Baggrunden for tilbuddet om sundhedstjek er, at borgere med en betydelig intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse har øget forekomst af en række somatiske sygdomme, uopdagede sygdomme og kortere levealder. Samtidig har borgerne i målgruppen også vanskeligere ved at efterspørge sundhedsydelser end den øvrige befolkning.

 

Hvor ofte?

Sundhedstjekket foretages hvert 2. år. Under særlige omstændigheder ved komplicerede forløb eller ved forløb, hvor borgeren har mange kontakter til det øvrige sundhedsvæsen, mange (gen)indlæggelser mv., kan sundhedstjekket efter aftale med egen læge benyttes en gang årligt.

 

Sundhedstjek foretages på botilbuddet

I henhold til aftalen med de praktiserende læger i overenskomsten skal sundhedstjekket foregå på botilbuddet.

 

Sundhedstjekkets indhold

Her kan du se indholdet i sundhedstjekket i lægens vejledning: Link til Almen praksis, Sundhedstjek for borgere på botilbud