Notat om Tidlig opsporing og TOBS, godkendt af Temagruppen for behandling, pleje, træning og rehabilitering den 3. november 2015.

 

Lokale arbejdsredskaber til inspiration:

 

Ændringsskema Syddjurs

Ændringsskema Norddjurs

Ændringsskema Herning

Drejehjul Hedensted Kommune

 

Triple Aim analyse af TOBS.