Sundhedsstyregruppen har på mødet 1/9 2016 godkendt en model for spredning af tværsektorielle løsninger.