Her findes information om større tværsektorielle projekter i Region Midtjylland.