Det Fælles Medicinkort (FMK) skal sikre, at borgere og relevante personer, som har borgeren i behandling, har adgang til korrekte og opdaterede medicinoplysninger. Medicineringsfejl er et problem i sundhedssektoren i dag. Mange medicineringsfejl opstår på grund af manglende overblik over patienternes samlede medicinering, specielt i overgangene mellem sektorerne f.eks. mellem sygehus og praktiserende læge.

Da mange borgere behandles flere forskellige steder, kan det være svært, at skabe sig et samlet overblik over den aktuelle og komplette medicinering. Det kan samtidig være svært for borgeren selv, at huske alle aktuelle lægemiddelordinationer og de konkrete handelsnavne på lægemidlerne. Det betyder, at behandleren let kan få forkerte eller mangelfulde oplysninger om medicineringen. De utilstrækkelige informationer om den aktuelle medicinering, kan føre til medicineringsfejl, der i værste fald kan skade borgeren.

Læger, sygeplejersker, tandlæger mv. kan tilgå FMK, enten gennem eget system (elektronisk patientjournal, elektronisk omsorgsjournal, praksissystem mv.) eller via www.sundhed.dk og www.FMK-online.dk. De lokale systemer har udviklet en integration til FMK, hvilket betyder, at de sundhedsfaglige kan se, hvilken medicin, der er registreret for borgeren direkte igennem det lokale system. Herudover kan lægen tilføje, ændre og fjerne (seponere) lægemiddelordinationer, så FMK til stadighed afspejler borgerens aktuelle medicinering. Opdateringen forudsætter at læger og andre relevante brugere løbende opdaterer FMK, når der ændres i borgerens medicinering. Når registreringen er foretaget i den lokale integration af FMK, vil medicinoplysningerne efterfølgende blive synkroniseret med det centrale FMK. Derved er de oplysninger, som brugerne har registreret altid til rådighed for relevante behandlere.

I Region Midtjylland er der nedsat en tværsektoriel FMK-styregruppe, som har til opgave at koordinere implementeringsprocessen på tværs af sektorer. 

Ved spørgsmål om det tværsektorielle samarbejde om FMK i Region Midtjylland er det muligt at rette henvendelse til de regionale projektledere:

 

Steen Vestergaard-Madsen

Chefkonsulent, Koncern Kvalitet
Tel: 21 49 30 47
Mail: Steen.Vestergaard-Madsen@stab.rm.dk

Helle Møller
FMK-ansvarlig, Patientjournal Produkter
Tel: 20 23 47 55
Mail: helle.moeller@stab.rm.dk