I Region Midtjylland er der nedsat en tværsektoriel FMK-styregruppe med repræsentanter fra hospitaler, kommuner, almen praksis, speciallægepraksis og apoteker. FMK-styregruppen har til opgave at koordinere implementeringsprocessen på tværs af sektorer og samtidig skal fælles forståelse for de udfordringer og vanskeligheder, der opstår i overgangen fra projekt til drift. Kommissorium er tilgængeligt via dette link.

Du kan finde dagsordener og referater fra møderne i FMK-styregruppen herunder:

 

16. marts 2016

Referat

 

7. december 2015

Referat

 

3. september 2015

Referat

 

11. juni 2015

Dagsorden

Referat

 

23. april 2015 

Dagsorden

Referat

 

28. januar 2015 

Dagsorden

Referat

 

27. november 2014

Dagsorden

Referat