Sundhedsdatastyrelsen har udsendt Best Practice på FMK.

Vejledningen indeholder en beskrivelse af de arbejdsgange der er i FMK på tværs af sektorer ud fra gældende aftaler og lovgivning. Vejledningen har været i høring hos centrale parter og er godkendt af regionerne og KL og PLO i regi af FMK National Klinisk Brugergruppe.