Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet flere vejledninger om korrekt anvendelse af FMK til sundhedsprofessionelle i praksissektoren, på et sygehus, i hjemmeplejen eller andre steder, hvor borgere behandles med medicin.

Opgateret udgave af vejledninger vedr. FMK findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside:
FMK for sundhedsprofessionelle.