Fælles Servicecenter er en støttefunktion til telesundhed, der går på tværs af kommuner, hospitaler, praktiserende læger og borgere. Servicecenteret skal gøre det enklere og mere effektivt, at anvende telesundhed både for sundhedspersoner og borgere.

Du kan læse mere om Fælles Servicecenter for Telesundhed.