Sundhedskoordinationsudvalget udpegede som del af arbejdet med de nationale mål på sundhedsområdet den 2. marts 2017: "Forebyggelige indlæggelser blandt ældre" som fælles fokusindikator.

Klynger og Sundhedskoordinationsudvalget har fokus på at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser blandt ældre.

Til understøttelse af arbejdet i klyngerne stilles datamateriale til rådighed, hvorved klyngerne har mulighed for løbende at følge udviklingen af forebyggelige indlæggelser blandt ældre.

Rapporten opdateres månedligt.

 

Notat - fokusindikator for forebyggelige indlæggelser

 

I forlængelse af fokusindikatoren "forebyggelige indlæggelser blandt ældre" har klyngerne i foråret 2018 givet status på deres indsats i forhold til at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser.

Status på forebyggelige indlæggelser maj 2018 - Midtklyngen

Status på forebyggelige indlæggelser maj 2018 - Vestklyngen

Status på forebyggelige indlæggelser maj 2018 - Horsensklyngen

Status på forebyggelige indlæggelser maj 2018 - Aarhusklyngen

Status på forebyggelige indlæggelser juni 2018 - Randersklyngen