Der er nedsat to politiske udvalg i forbindelse det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Det er Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget.

Sundhedskoordinationsudvalget

I Sundhedskoordinationsudvalget samarbejder regionsrådet, kommunerne i Region Midtjylland og de praktiserende læger i regionen for at fremme positiv diaolog mellem sektorerne, så der sikres god sammenhæng i sundhedsvæsnet.

Se mødedatoer, referater, mm. her på regionens hjemmeside.

Praksisplanudvalget

Praksisplanudvalgets primære opgave er at udarbejde en praksisplan for almen praksis for den gældende valgperiode.

Se mødedatoer, referater mm. her. på regionens hjemmeside

Møderne i Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget holdes samlet første halvår 2022.

Se mødedatoer, referater m.m. her på regionens hjemmeside