Sundhedssamarbejdet foregår på flere niveauer:

  • Det politiske niveau (Sundhedssamarbejdsudvalget)
  • Det overordnede administrative niveau på tværs af klynger (Sundheds­styregruppe, formandskab og sundhedsaftale sekretariat)
  • Det udviklende og udmøntende niveau (klyngerne)
  • Det bilaterale samarbejde mellem den enkelte kommune og det stedlige hospital

Sundhedsstyregruppen godkendte 1. september 2016 ny organisering af det tværsektorielle sundhedssamarbejde på administrativt niveau. 

På dette link kan du læse om Sundhedsaftalesekretariatet i Midt.

Her kan du læse om proces for sagsgange og proces for udpegning til midlertidige arbejdsgrupper.

Sundhedssamarbejdsudvalget er det politiske udvalg for samarbejdet på sundhedsområdet.

Sundhedssamarbejdsudvalget er sammensat af politikere fra både region og kommuner samt PLO-Midtjylland.

Referater fra møder i Sundhedssamarbejdsudvalget

Referater fra møder i Sundhedsstyregruppen

 

 

Sundhedssamarbejdets organisering