Høringssvar

Høringssvar 2024-2027 

 

Høringsmateriale

Høringsversion af Sundhedsaftalen 2024-2027 blev den 15. maj 2023 sendt til høringsparterne på denne liste: Høringsparter med dette høringsbrev.


Alle interesserede har mulighed for at afgive høringssvar, der sendes til funktionspostkassen. Høringsfristen er den 25. august 2023. Indsendte høringssvar offentliggøres løbende her på siden.

 

Tids- og procesplan

Sundhedssamarbejdsudvalget godkendte den 10. august 2022 tids- og procesplan for udarbejdelse af Sundhedsaftalen 2024-2027.

Se tids- og procesplanen her.

 

Debatoplæg

Sundhedssamarbejdsudvalget har november 2023 udsendt et debatoplæg til den næste sundhedsaftale. Heri kommer udvalget med deres bud på hvilken fælles retning, de ser for udviklingen af det nære sundhedsvæsen og den nære psykiatri i Midtjylland. Udvalget peger på forslag til visioner, indsatsområder og bærende principper for samarbejde på tværs af sektorer.

Sundhedssamarbejdsudvalget har inviteret politikere og direktører i region og kommuner, PLO Midtjylland, Patientinddragelsesudvalget, patientforeninger/interesseorganisationer og faglige organisationer til debat ved en politisk konference 23. februar 2023. Overskriften på konferencen er: Hvad vil vi sammen prioritere i det nære sundhedsvæsen og i den nære psykiatri frem til 2027.

Se debatoplægget her