Sundhedsaftalen understreger behovet for samarbejde på tværs af sektorerne om de akutte patienter. 

Når der er indgået konkrete aftaler og udarbejdet redskaber herom, vil de være at finde her.

Notat vedr. kommunale akutfunktioner

Pjece: Standard for akutpladser i de midtjyske kommuner

Milepælsplan