Et prioriteret indsatsområde i Sundhedsaftalen 2018-23 er ”Sammen om ældre - først med fokus på akutområdet”.

Som den første udmøntning af indsatsområdet har Sundhedskoordinationsudvalget 30. oktober 2019 godkendt en handleplan for fælles handlinger på akutområdet.

Link til handleplan.

 

Handleplanen bygger på en række anbefalinger til forbedringer i det tværsektorielle samarbejde om borgere med akut sygdom. Anbefalingerne blev godkendt og prioriteret i Sundhedskoordinationsudvalget 30. april 2019.

Link til anbefalinger.