Sundhedsaftalen er nu trådt i kraft og vi skal nu i gang med at omsætte ordene til konkrete handlinger. For at understøtte dette, er der udarbejdet en kommunikationspakke, som kan bruges til at understøtte dialogen mellem ledere og medarbejdere om sundhedsaftalens betydning og virke for det lokale arbejde og samarbejde.

Pakken indeholder:

En kort film om, hvad sundhedsaftalen overordnet betyder og kan bruges som et afsæt for den lokale dialog. Målgruppen for filmen er ledere og medarbejdere på hospitaler og i kommunerne.

Dialogkort til at komme spadestikket dybere i dialogen og refleksionen om, hvad sundhedsaftalen betyder for Jeres daglige arbejde. Det anbefales at anvende kortene sammen med filmen og kon­krete cases. I opfordres derfor til at udarbejde cases med genkendelige forløb og hverdagsproblemstillinger, som kan indgå i refleksionen og dialogen om den nye sundhedsaftale. Det er op til jer selv, hvilke og hvor mange af kortene I vil sætte i spil.

PowerPoint plancher om aftalen. I kan vælge at anvende hele PowerPoint præsentationen eller udvælge plancher relevant for Jeres målgruppe. Endvidere er der mulighed for at justere/tilrette i dem, og gøre dem til Jeres egne.