Funktion  Kontaktoplysninger
Visitation og udskrivningsteam

Visitation: 8970 1876

Udskrivningsteam: 8970 1860

Mandag-onsdag: 8.00 - 10.00 og 12.00 - 15.00

Fredag: 8.00 - 13.30

I åbningstiden går al kontakt til sygeplejersken via visitationen, ligeledes vedrørende midlertidig plads.

Lokationsnr.: 5 790 001 352 905 (emne: Plejeforløbsplaner/visi kommunen)

Videokonference: visitationen@video.silkeborg.dk

Hjemmesygepleje 8970 1860
Lokationsnr.: 5 790 001 352 905 (emne: Hjemmesygepleje)
Vagt - udenfor visitationens
åbningstid
8970 3599
Brand og redning formidler kontakt til sygeplejen/hjemmeplejen

2979 5540
Akutteam kontaktes vedr. akut/midlertidig plads og vedr. andre kommunale muligheder, som forebygger indlæggelse
Kommunalt akutteam

2979 5540
Akutteam kontaktes vedr. akut plads og vedr. andre kommunale muligheder, som forebygger indlæggelse

Link til sundhed.dk

Tilbud til færdigbehandlede borgere

Link til side med tilbud

Hjælpemidler Link til kontaktoplysninger
Genoptræningsplaner Link til sundhed.dk
Lokationsnr. 5 790 001 352 905 (emne:genoptræning)
Kontaktperson
Hjerneskade

2164 2191

2171 8490

Kontaktperson
KOL, kræft, diabetes, hjerterehabilitering
Kontakt: Link til sundhed.dk
Kontakt opfølgende hjemmebesøg Lokationsnr. 5 790 001 352 905 (emne: opfølgende hjemmebesøg)
Lænderygforløb

8970 3650

Sundhedsplejen

8970 4401

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 8.00 - 15.00

Onsdag: 8.00 - 12.00

Sundhedshuset Tlf. 2170 3348

Sundhedstilbud Tilbud: Link til sundhed.dk
Jobcenter

8970 5700

Link til Jobcenter

Hovednummer 8970 1000

 

Rettelser sendes til Charlotte Jensen, chajes@rm.dk