I nedenstående oversigt er der samlet udvalgte nøgletal for Psykiatrien i Region Midtjylland.

Data er fordelt på klynger/kommuner og på patienter over/under 18 år.

Data viser:

  • Kontaktoverblik
  • Færdigbehandlede
  • Genindlæggelser
  • Sengedageoverblik

 

Nøgletal.