Ensartede løsninger på tværs af regionen samt udbredelse og spredning af virkningsfulde tværsektorielle indsatser er en central ambition i sundhedsaftalen 2015-2018. Sundhedsstyregruppen har på mødet 1/9 2016 godkendt en model for spredning af tværsektorielle løsninger. Modellen er udarbejdet af formandskaberne for henholdsvis temagruppen for økonomi og opfølgning og temagruppen for kvalitetsudvikling (TAO).

Spredningsmodellen skal ses som et vigtigt redskab i understøttelsen af og effektueringen af den nye organisering af sundhedssamarbejdet, hvor udvikling i klyngerne og udvikling for fællesskabet er essentielt. Det essentielle i spredningsmodellen er, at der findes ind til kernen af den løsning, der skal spredes. Herved synliggøres, hvilke dele af indsatsen, der ikke skal ændres på samtidig med, at det synliggøres, hvor der er spillerum for lokal tilpasning.

Udbredelse og spredning af indsatser er tæt forbundet med Triple Aim arbejdet.