Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 9. december 2015 samarbejdsaftalen om fælles gravidteam for sårbare gravide.

Samarbejdsaftale

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide