Målgruppe


Familier med et præmaturt barn (børn født før uge 37) opdelt på grupperne:

1. Moderat for tidligt fødte børn
Børn født før 37. svangerskabsuge og/eller fødselsvægt under 2500 gram

2. Meget for tidligt fødte børn
Børn født før 32. svangerskabsuge og/eller fødselsvægt under 1500 gram

3. Ekstremt for tidligt fødte børn
Børn født før 28. svangerskabsuge og/eller med en fødselsvægt under 1000 gram

 

Opgaver og opgavefordeling

 

Hospitalet

Under indlæggelse

 • Tildeler familien en kontaktsygeplejerske. Navnet noteres i hospitalets journal sammen med navnet på familiens sundhedsplejerske (se nedenfor) Link: e-dok dokument 2.3.2 om kontaktpersoner
 • Indhenter samtykke fra forældre om det tværfaglige samarbejde og journalindsigt
 • Fremsender ved fødslen korrespondancemeddelelse til kommunen 
 • Ved behov tilbydes familier med ekstremt for tidligt fødte, meget for tidligt fødte børn eller sårbare familier besøg af sundhedsplejersken på neonatalafdelingen, når barnet er stabilt

 

Ved udskrivelse

 • Tilbyder familien orlov i hjemmet inden endelig udskrivelse
 • Ved planlægning af udskrivelse orienterer kontaktsygeplejersken sundhedsplejersken om: 
  • Status for barnet og familiens sundhed, trivsel og udvikling
  • Særlige fokusområder og opfølgning
  • Fremtidige aftaler i ambulatorium
 • Ved behov aftales fælles besøg af kontaktsygeplejerske og sundhedsplejerske i hjemmet 
 • Fremsender udskrivelsesrapporten til sundhedsplejersken 
 • Orienterer sundhedsplejersken om udskrivelse senest 1 uge før udskrivelsen 
 • Aftaler tidspunkt for første besøg af sundhedsplejerske efter udskrivelse inden udskrivelsen

 

Efter udskrivelsen i hjemmet

 • Ved behov tilbydes tilbydes familier med ekstremt for tidligt fødte børn og ved behov familier med meget for tidligt fødte børn fælles besøg af kontaktsygeplejerske og sundhedsplejerske 3-4 uger efter udskrivelsen
 • Fokus: Barnets og familiens sundhed og trivsel 

Kontaktoplysninger til kommunens sundhedsplejersker, familievejledere vedr. børn med varig fysisk og psykisk funktionsevne og socialrådgivere vedr. sårbare familier, herunder underretning kan ses på: www.sundhedsaftaler.rm.dk

 

Sundhedsplejen i kommunen

Under indlæggelse

 • Tildeler familien en sundhedsplejerske
 • Sundhedsplejersken tager kontakt til neonatalafdelingen. Navnet på kontaktsygeplejeske noteres i den kommunale journal 
 • Ved behov tilbydes familier med ekstremt for tidligt fødte og meget for tidligt fødte børn besøg af sundhedsplejersken på neonatalafdelingen, når barnet er stabilt. Besøget skal indeholde: 
  • Samtale med forældre under uforstyrrede forhold
  • Se barnet
  • Orientering om sundhedsplejens tilbud
  • Kort mundtlig briefing af indlæggelsesforløbet
  • Evt. udlevering af Barnets bog

 

Ved udskrivelse

 • Aftaler med familien inden udskrivelsen tidspunkt for første besøg af sundhedsplejersken efter udskrivelsen 
 • Første besøg efter udskrivelse aflægges 3-5 dage efter udskrivelsen

 

Efter udskrivelsen i hjemmet

 • Sundhedsplejersken aflægger første besøg 3-5 dage efter udskrivelsen
 • Sundhedsplejersken orienterer om evt. kommunalt tilbud om åbent hus for børn født for tidligt 
 • Ved behov tilbydes familier med ekstremt for tidligt fødte børn og ved behov familier med meget for tidligt fødte børn fælles besøg af kontaktsygeplejerske og sundhedsplejerske 3-4 uger efter udskrivelsen. 
 • Fokus: Barnets og familiens sundhed og trivsel 
 • Sundhedsplejersken forbereder i samarbejde med forældrene besøg i pædiatrisk ambulatorium

 

Almen praksis – familiens læge

 • Hospitalet orienterer via epikrise om barnets udskrivelse fra neonatalafdelingen
 • Modtager kopi af journalnotat fra hospitalet efter ambulante besøg

 

Kommunikation
Gensidig overdragelse af vigtige informationer foregår via korrespondancebrev og telefon mellem sundhedspersonerne efter samtykke fra forældrene, fx ved særlige vanskeligheder mv.