Værdier 

 • Vi vil skabe sammenhæng og koordination i overgangen fra hospitalet til hjemmet
 • Vi vil styrke familiedannelsen samt barnets trivsel
 • Vi vil forebygge genindlæggelser

Typer af udskrivelser af mor/far og barn 

 • Førstegangsfødende tilbydes indlæggelse i 48 timer efter fødslen. Tvungen udskrivelse kan ikke ske mellem 21.00 – 07.00
 • Flergangsfødende tilbydes indlæggelse i 2 til 6 timer efter fødslen
 • Ved ambulant fødsel kontaktes familien inden for 24 timer efter udskrivelsen
 • Ved hjemmefødsel tilbydes hjemmebesøg af jordmoderen inden for 24 timer efter fødslen
 • Andet besøg aftales med familien efter behov og koordineres med sundhedsplejersken

Opgaver og opgavefordeling


Fødestedet har ansvaret for den nyfødte og moderen efter udskrivelsen, indtil familien har haft personlig kontakt med/besøg af sundhedsplejersken.


For fødestederne i Herning og Holstebro gælder:

Som nybagte forældre til jeres første barn tilrettelægges fødestedets tilbud til jer ud fra jeres situation efter fødslen.

Hvis fødslen er forløbet ukompliceret, har I mulighed for enten at gå hjem direkte fra fødegangen eller at blive en nat på barselsgangen. Hvis der er særlige forhold hos jeres barn eller hos mor tilbydes I indlæggelse på barselsgangen.

Tager I hjem direkte fra fødegangen kommer jordemoderen på barselbesøg hos jer 2 gange:

 1. besøg er dagen efter fødslen
 2. besøg er mellem 48 og 72 timer efter fødslen. 

Bliver I en nat på barselgangen, får I ét besøg i hjemmet af en jordemoder, når barnet er mellem 48 og 72 timer gammel.

Besøgene varetages af mobiljordemoder eller af en af jordemødrene fra jeres kendte jordemoder-team.
 

Fødestedet

 • Varetager pleje og observation af mor og barn under indlæggelsen
 • Understøtter etablering af amning eller anden ernæring af den nyfødte
 • Tilbyder og iværksætter RhD profylakse til mødre med RhD negativ blodtype
 • Informerer om og tilbyder forældrene screeningsprogrammer:
  • Hørescreening
  • Biokemisk neonatal screening inkl. hælblodprøve
  • Evt. ordinerede screeninger
 • Informerer om sundhedsplejens tilbud
 • Informerer om Sundhedsplejersketelefonen
 • Giver forældrene de informationer, som gør dem i stand til at kunne identificere tilstande hos mor og barn, som kræver kontakt med professionelle for udredning, rådgivning og vejledning i barselsperioden
 • Orienterer forældrene om, hvor de kan henvende sig på fødestedet ved behov for akut hjælp eller rådgivning, indtil der er etableret kontakt med den kommunale sundhedspleje
 • Sender efter fødslen – efter indhentning af samtykkeerklæring – fødselsanmeldelsen til den kommunale sundhedspleje indenfor det første hverdagsdøgn og til praktiserende læge dagen efter fødslen
 • Afsender korrespondancebrev til Sundhedsplejen i forbindelse med udskrivelsen og efter ambulante besøg på fødestedet.
 • Såfremt moderen ikke ønsker besøg af sundhedsplejersken, orienterer fødestedet – efter aftale med moderen – den praktiserende læge og den kommunale sundhedspleje
 • Ved sundhedsfaglige problemer med mor eller barn indhenter fødestedet samtykkeerklæring hos moderen inden videreformidling af dette til den kommunale sundhedspleje
 • Gennemfører efterfødselssamtale

Kontaktoplysninger til kommunens sundhedsplejersker, familievejledere vedr. børn med varig fysisk og psykisk funktionsevne og socialrådgivere vedr. sårbare familier, herunder underretning kan ses på: www.sundhedsaftaler.rm.dk

 

Sundhedsplejen i kommunen

 • Besøger/kontakter familien i den første uge efter udskrivelsen Tilbyder familier, der udskrives fra fødestedet indenfor 72 timer tidligt barselsbesøg. Besøget aftales telefonisk på 3. eller 4. dag og tilbydes på 4.-5. dagen efter fødslen. Familier, der udskrives senere tilbydes besøg indenfor den første uge efter udskrivelsen
 • Henviser så tidligt som muligt til jordemoder, praktiserende læge, socialforvaltning eller andre relevante samarbejdsparter ved problemer af ikke sundhedsplejefaglig karakter i barselsperioden
 • Informerer forældrene om helbredsundersøgelser for mor og barn hos egen læge
 • Aflægger ved hjemmefødsler besøg omkring tredje dagen efter fødslen. Besøget koordineres med hjemmebesøg fra jordmoderen. Jordmoderen har ansvaret for denne koordinering