Triple Aim metoden

 

Triple Aim-tilgangen blev udviklet af en amerikansk organisation Institute for Healthcare Improvement (IHI) i 2007.

Regionen påbegyndte i 2012 et tværsektorielt samarbejde med kommunerne og almen praksis. Der blev herefter etableret et samarbejde IHI om Triple Aim-tilgangen i forhold til en række indsatser på sundhedsområdet. 

Tilgangen er velegnet til at vise kliniske, sundhedsmæssige, brugeroplevede og  økonomiske konsekvenser af sundhedsindsatser i det nære sundhedsvæsen/ tværsektorielle sundhedsvæsen – til opfølgning og monitorering.

Konceptbeskrivelse af Triple Aim-tilgangen

Oversigt over Triple Aim analyser kan ses her.

På dette link finder du en præsentation af Triple Aim, som kan anvendes eller anvendes som inspiration til undervisning i Triple Aim.

Triple Aim analyser:

TOBS:
Triple Aim analyse - fuld version
Triple Aim analyse - opsummerende version

Geriatrisk team:
Triple Aim analyse

Skabeloner, til brug i forbindelse med Triple Aim analyser:

Projektskabelon opstart
Projektskabelon opfølgning
Triple Aim analyse vejledning
Målskema
Driverdiagram